ponedeljak, 13. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 56/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
ul. Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 56/18 - Toneri za potrebe Gradske uprave, oblikovanu po partijama

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku