ponedeljak, 13. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 22/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
za javnu nabavku broj 22/18 - Radovi na sistemima klimatizacije pisarnice na Trgu Nikole Pašića 6

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku