sreda, 15. avgust 2018.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 3/17

Na osnovu člana 115. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole Pašića 6

donosi

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
za javnu nabavku broj 3/17 – Izrada tehničke dokumentacije uređenja saobraćajnice Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana u postojećoj regulaciji s pripadajućom infrastrukturom

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku