sreda, 15. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 6/18

 Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
za  javnu nabavku 6/18 – Usluga tehničkog održavanja zgrada i opreme Gradske uprave grada Beograda, na period od dve godine, oblikovano po partijama

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku