sreda, 15. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 55/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 55/18 - Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na objektima Gradske uprave koje investira Sekretarijat za opšte poslove

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku