sreda, 15. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 59/18

Na osnovu člana, 55 stav 1. tačka 2, člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
ul. Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 59/18 – Usluga održavanja komunikacionih sistema  Alcatel lucent Omni PCX Enterprise na lokacijama telefonskih centrala u objektima Gradske uprave

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku