četvrtak, 16. avgust 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 9/18, partije 1 i 4

Na osnovu člana 55, 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br.124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD 
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 9/18 – Kancelarijski materijal, 
oblikovan u 12 partija, za partije 1 i 4

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku