petak, 17. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 36/18

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12 i 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 36/18- Radovi na usklađivanju poslovnih objekata Gradske uprave sa odobrenim Planovima zaštite od požara

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku