petak, 17. avgust 2018.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 1/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za inspekcijske poslove

objavljuje

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 1/18 – Izvođenje radova na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata i delova objekata i na obezbeđenju započetih i obustavljenih građevinskih radova na teritoriji grada Beograda

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku