petak, 17. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 27/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 27/18 – Sanacija ravnog krovana objektu Kraljice Marije broj 1

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku