utorak, 21. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/18 – Nabavka filtera, filterskog materijala i nosača filtera za sisteme klimatizacije i ventilacije u objektima Gradske uprave

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku