utorak, 21. avgust 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku 14/18

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br. 124/12,14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1/7

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 14/18, dobra- Sveže meso , oblikovanu u tri partije

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku