sreda, 22. avgust 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 5/18

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova broj 5/18 -Priključenje grejnih instalacija objekta OŠ „Jajinci” na distributivni sistem prirodnog gasa

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku