sreda, 22. avgust 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 6/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 6/18 – Izvođenje unutrašnje gasne instalacije sa gasnim generatorom i toplovodnom i elektro-instalacijom radi priključenja objekta OŠ „Jajinci” na distributivni sistem prirodnog gasa

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku