sreda, 22. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 42/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 42/18 - Telekomunikaciona oprema u objektima Gradske uprave

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku