sreda, 22. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 26/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 26/18 – Izrada prijemnih štambilja, pečata, faksimila i žigova za potrebe Gradske uprave grada Beograda

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku