sreda, 22. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 51/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 51/18- Usluga održavanja podataka o georeferenciranoj adresnoj bazi grada Beograda

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku