petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
ul. Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za otvoreni postupak javne nabavke broj 10/18 – Osiguranje imovine i motornih vozila Gradske uprave grada Beograda, na period od dve godine

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku