petak, 24. avgust 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o obustavi postupka za centralizovanu javnu nabavku 8/18

Na osnovu člana 109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br. 124/12,14/15 i 68/15),

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1/7

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 8/18, dobra – Mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku