petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Nameštaj za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

Na osnovu člana 59. Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
Kraljice Marije br. 1

objavljuje

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
o nameri sprovođenja postupka javne nabavke dobara – Nameštaj za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

Prethodno obaveštenje