petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 57/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 57/18 – Zakup sala za sportske aktivnosti – rekreaciju radnika Gradske uprave

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku