petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 7/18, partije 2, 3 i 5

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 7/18 – Sušeni lignit, pelet, tečni naftni gas, briketi i mrki ugalj za potrebe predškolskih ustanova, Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda, osnovnih i srednjih škola grada Beograda, za partije 2, 3 i 5

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku