ponedeljak, 27. avgust 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku 10/18

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1/7

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 10/18, dobra - Računari

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku