ponedeljak, 27. avgust 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 4/18

Na osnovu čl. 55 stav 1. tačka 11., čl. 57. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),

GRADSKA  UPRAVA GRADA  BEOGRADA 
Sekretarijat za saobraćaj
27. marta 43-45, Beograd

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA
za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra broj 4/18 – Kupovina i ugradnja semaforskih uređaja za opremanje raskrsnica

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku