ponedeljak, 27. avgust 2018.

Sekretarijat za informisanje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za informisanje

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/18 – Usluga visoko dostupnog managed sistema za hostovanje zvanične internet prezentacije grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku