utorak, 28. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 42/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 42/18 – Telekomunikaciona oprema u objektima Gradske uprave

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku