utorak, 28. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 40/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 40/18 – Servisiranje i popravka čilera „Trane” na objektu Dragoslava Jovanovića br. 2

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku