četvrtak, 30. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/18 - partija 3

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Pribor za održavanje higijene, oblikovane u četiri partije
(Centralizovana javna nabavka broj 2/18)
PARTIJA 3

Obaveštenje