petak, 31. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 61/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 61/18 - Izvođenje spoljnih radova na objektima Gradske uprave

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku