ponedeljak, 3. septembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/18

Na osnovu čl. 55 stav 1. tačka 2., čl. 57. i čl. 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
27. marta 43-45, Beograd

objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 
u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga – „Sakupljanje, transport i tretman otpada u cilju zaustavljanja zagađenja i otklanjanja štete i opasnosti od štete u životnoj sredini”, redni broj javne nabavke 10/18

Poziv i konkursna dokumentacija