ponedeljak, 3. septembar 2018.

Kancelarija za mlade

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N -7/18

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Kancelarija za mlade

27. marta 43-45, Beograd

objavljuje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga broj N-7/18 – škola računara

Poziv i konkursna dokumentacija