utorak, 4. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 48/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/18 – Proširenje postojećeg storage-a na lokaciji Tiršova br. 1

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku