utorak, 4. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 47/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 47/18 – Usluga održavanja softverskog paketa u Sekretarijatu za finansije

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku