utorak, 4. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 49/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 49/18 - Usluga održavanja aplikativnog sistema pisarnice Gradske uprave grada Beograda

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku