sreda, 5. septembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/18 – Ispitivanje zagađujućih, opasnih i štetnih materija u zemljištu, u zoni uticaja zakopanog i odloženog otpada

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku