četvrtak, 6. septembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 27/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA
za javnu nabavku broj 27/18 – Oprema za senzornu sobu za potrebe Prihvatilišta za decu i mlade

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku