petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 7/18, partije 1 i 4

Na osnovu člana 109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS” br. 124/12,14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
U otvorenom postupku javne nabavke broj 7/18, dobra – Sušeni lignit, pelet, tečni naftni gas, briketi i mrki ugalj za potrebe predškolskih ustanova, Centra dečjih letovališta i oporavilišta, osnovnih i srednjih škola grada Beograda, oblikovanu u 5 (pet) partija, za partiju 1 (sušeni lignit) i partiju 4 (briketi)

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku