petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 46/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 46/18 – Fotokopir aparati

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku