petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 50/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 50/18 - Usluga održavanja sistema za hlađenje server sala na lokacijama Tiršova br. 1 i 27. marta br. 43-45

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku