petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 33/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKA O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 33/18 – Izrada i ugradnja ulaznih vrata za radionicu - perionicu

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku