petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 55/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
za javnu nabavku broj 55/18 - Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na objektima Gradske uprave koje investira Sekretarijat za opšte poslove

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku