petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 52/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 52/18 – Usluga održavanja sistema evidencije radnog vremena

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku