ponedeljak, 10. septembar 2018.

Gradska uprava grada Beograda

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/16, 113/17 i 113/17-dr. zakon), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br.112-6176/2018 od 10.7.2018. godine,

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I. Organ u kome se popunjavaju izvršilačka radna mesta:

Gradska uprava grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1

II. Radna mesta koja se popunjavaju:

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU 
SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE