ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 8/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta br. 43-45

objavljuje

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti 8/18, usluga – Štampanje publikacije „Kvalitet životne sredine u Beogradu“ za 2017. godinu

Odluka