utorak, 11. septembar 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za centralizovanu javnu nabavku broj 15/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za centralizovanu javnu nabavku broj 15/18 – Kolonijalna roba, oblikovana u 9 partija

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku