sreda, 12. septembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELENOR” d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta preduzeće „Telenor” d.o.o. iz Beograda, Omladinskih brigada 90, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu izvedenog projekta proširenja postojeće bazne stanice mobilne telefonije „BG Borča 3”, postavljene na antenskom stubu u ulici Kikindska 49, na katastarskoj parceli broj 883/2 KO Borča, na području gradske opštine Palilula u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, 27. marta 43-45, soba 511, V sprat, radnim danima od 10 do 12 časova.
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 25. septembar 2018. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).