sreda, 12. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 67/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 67/18 – Redovno čišćenje ventilacije, opreme i inventara u kuhinjama Gradske uprave

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku