ponedeljak, 29. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18 – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije u poslovnim prostorima Grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku