petak, 7. decembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 11/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku dobra broj 11/18 – Kupovina tableta za potrebe osnovnih i srednjih škola grada Beograda u funkciji e-dnevnika

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku