ponedeljak, 10. decembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 36/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Beograd, 27. marta br. 43-45

objavljuje

Odluku o dodeli ugovora, za javnu nabavku 36/18, dobra – Oprema za senzornu sobu, po partijama

Odluka